Chceme moderní školství

My jsme se inspirovali. Nyní chceme inspirovat Vás!

Videa z Učitelského summitu 2019

iPad jako společník na cestách - Honza Březina (iPure.cz)

iPad je ideální náhradou počítače na cestách. Ať už se vydáte kamkoli a za jakýmkoli účelem, můžete mít s sebou skladné… více

iPad jako komunikační nástroj - Jiří Hubík (iPure.cz)

Asi si nikdo z nás neumíme představit život bez komunikace. Dnes je za komunikaci nejčastěji považováno sdílení… více

iPad a konzumace obsahu - Filip Brož (iPure.cz)

Pojďme si na chvíli hrát a odpočívat. Zahodíme e-maily, tabulky a office nástroje. Nastal čas konzumovat a pasivně… více

Hromadná správa iPadů, inspirace na aplikace, semináře pro učitele, podpora - Jan Jílek (24U s.r.o)

SAMR model - Jak smysluplně využívat moderní technologie ve výuce - Tereza Havránková

Animace ve výuce? - Libor Klubal

Dají se animace využít ve výuce na 2. stupni? Myslím si že ano, stejně jako si to myslí i mí žáci. Jak na to? A co jsme… více

Stavebnice SAM Labs - výuka informatického myšlení (P. Boháčková a S. Hora)

Představení programovatelné stavebnice SAM Labs, představení webových stránek, prostředí, ve kterém se stavebnice… více

Digitální gramotnost a školní družina - Bára Meskařová

Ve školní družině lze využít volnější režim prostředí k seznamování žáků s moderními technologiemi, iPady, roboty a… více

Inspirace ze summitu převedená do praxe u nás... - Tomáš Řebíček

Chtěl bych představit projekty realizované za poslední rok a půl ve škole. Některé využívají technologie, některé méně.… více

iPad v rukou nadaných dětí - Mgr. Monika Lekovská

S pomocí Google prezentací si můžete snadno vytvořit interaktivní materiály určené pro individuální výuku, kde iPad… více

Převrácená třída - Radim Špilka

V modelu Převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací materiálem nejčastěji videem. Výuka probíhá… více


Chcete další inspirativní videa?

Zobrazit další videa

 

Pro pokračování budete vyzváni k zadání Vašeho e-mailu.

Pro zobrazení videí je nutné zadat Váš e-mail.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete 24U s.r.o., IČ: 26152584, se sídlem Zvole u Prahy, Skochovická 88, PSČ 252 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74920 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních sdělení o nabídkách a novinkách 24U s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.iPad je ideální náhradou počítače na cestách. Ať už se vydáte kamkoli a za jakýmkoli účelem, můžete mít s sebou skladné a přitom plnohodnotné zařízení, které vám pomůže nejen s prací na cestách, ale i organizací, zábavou, zpracováním multimédií a přístupem k informacím. Cestuji víc jak 2/3 roku a připravil jsem si pro vás výběr mých oblíbených aplikací, služeb a příslušenství, které z vašeho iPadu udělají nejlepšího společníka na cesty.

Asi si nikdo z nás neumíme představit život bez komunikace. Dnes je za komunikaci nejčastěji považováno sdílení informací na sociálních sítích, nicméně my dospělí víme, že komunikace je zpravidla předávání informací od odesílatele příjemci formou mluveného slova, psaného textu nebo pomocí vizuálních pomůcek. iPad je nástroj, který má nepřeberné komunikační možnosti, a my se společně podíváme, co vše umí a kde, případně jak jej můžeme v komunikaci využít.

Pojďme si na chvíli hrát a odpočívat. Zahodíme e-maily, tabulky a office nástroje. Nastal čas konzumovat a pasivně přijímat obsah. iPad je skvělý společník, tak proč jej nevyužít na hraní her, čtení knih, magazínů a koukání na filmy. Společně z té placičky vytáhneme maximum.

Dají se animace využít ve výuce na 2. stupni? Myslím si že ano, stejně jako si to myslí i mí žáci. Jak na to? A co jsme už zvládli vytvořit?

Představení programovatelné stavebnice SAM Labs, představení webových stránek, prostředí, ve kterém se stavebnice programuje.

Ve školní družině lze využít volnější režim prostředí k seznamování žáků s moderními technologiemi, iPady, roboty a nejrůznějšími aplikacemi. Aktivity které děláme, nejen že hravou formou rozvíjí informatické myšlení a digitální gramotnost, ale získané dovednosti mohou dále přirozeně využívat při běžné výuce. A co všechno už jsme vyzkoušeli?

Chtěl bych představit projekty realizované za poslední rok a půl ve škole. Některé využívají technologie, některé méně. Myslím, že to není na škodu...

S pomocí Google prezentací si můžete snadno vytvořit interaktivní materiály určené pro individuální výuku, kde iPad slouží jako efektivní nástroj diferenciace ve výuce.

V modelu Převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací materiálem nejčastěji videem. Výuka probíhá tak, že se studentů nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Následující školní hodina potom začíná společnou diskuzí nad obsahem zhlédnutého videa. Učitel nejprve zodpoví dotazy studentů. Dále učitel prověří pochopení nového učiva několika kontrolními dotazy. Následuje část hodiny zaměřená na hlubší pochopení probíraného tématu ideálně s využitím aktivizačních metod výuky. Díky připravenému materiálu učitel využívá čas efektivněji, protože se věnuje hlavně nepochopeným pasážím probírané látky. Během výuky se studenti učí diskutovat a vznášet dotazy k probírané látce. Tím si utříbí znalosti a získávají hlubší vhled do problematiky. Z pasivních posluchačů se mění na aktivní studenty. Při domácím sledování videa každý žák získává možnost postupovat v látce vlastním tempem. Zároveň se učí být zodpovědný za svoje vlastní vzdělávání. Jak to funguje v české škole?

S námi to dokážete. Honza Jílek ze společnosti 24U, která učitelský summit pořádá, Vám představí možnosti, které technologie nabízí. Od nákupu hardwaru, školení, konzultace po pravidelný servis.

Digital Storytelling - Co je prázdná aplikace? K čemu slouží, jak se používá? I když je název velmi zvláštní, jsou takové aplikace velmi užitečné a dokáží se Vám přizpůsobit. Díky správnému výběru aplikací dokážete snadno zpracovávat okamžité myšlenky, snadno uspořádáte nápady do příběhu, přidáte interaktivitu. Jednoduše přidáváte jakýkoliv typ obsahu, od textů, webů, videí fotek a… máte okamžitou zpětnou vazbu.

Inspirativní představení robotiky od Hanky Šandové a Štěpánky Baierlové. Co je to Ozobot? Víte, že Lego má robota? Robotika a školství? Ano, tyto technologie jsou dostupné a skvěle použitelné ve výuce informatiky. Jako učitelé můžete položit základy logiky, spolupráce a programování pro každého žáka a to ještě ke všemu extrémně populární formou.

Rozšířená realita a programování - V dnešní době technologií, je využití virtuální, ale především rozšířené reality, neskutečným pomocníkem při výuce. Můžete vidět dinosaury, zvířata, historické budovy, umělecká díla… Možnosti jsou dnes prakticky neomezené. Jsme si jisti, že využití rozšířené reality v hodině bude takovým tahákem, že všichni žáci budou dávat pozor a na hodiny se budou těšit.

Využití robotických souprav a iPadů na základní škole - Roboti a LEGO? Roboti, LEGO a škola? Ano, kolegové ze Slovenska ukázali velmi inspirativní video, na kterém demonstrují, jak přiblížit programování dnešním dětem na základní škole. Novinka LEGO Boost velmi zábavnou formou přiblíží možnosti programování ve spojení se stavbou robota z lega. Díky aplikaci a základům programování dokáží žáci ovládat pohyby a chování robotů.

Fyzika s kamerou na iPadu. Díky skvělé kameře iPadu můžete natáčet a sledovat nejrůznější pokusy z hodin fyziky a to ještě zpomaleně se všemi detaily. Kameru iPadu využijete nejen pro fyziku, ale také pro biologii a chemii. Snadno pro žáky připravíte prezentaci, kde bude video nebo fotka, vysvětlení experimentu a další… Nic již nebude překážkou.

ICT a aktivní hudební výchova - Rozpoznávání písní, skládání, nahrávání, úprava, výuka not… to vše je možné. Zároveň může učitel snadno žáky testovat.

Využití iPadů na hodinách biologie - 3D modely lidského těla či pitva žáby nekrvavou metodou? Vše jednoduše, názorně a s doplňujícími informacemi. S pomocí dalších aplikací žáci připravují prezentace a učí se práci v týmu.

Využití iPadu jako pomocníka k podpoře výuky fyziky. Jak zapálit žáky pro vědu? Elektronické učebnice, interaktivní aplikace, videa, možnost připojení dalších zařízení jako microskop apod. Aplikace na rozšířenou realitu. Kombinace aspektů, které Vám technologie umožní a inspiruje nejen žáky, ale i učitele.

Využití iPadů v hodině tělesné výchovy. Díky aplikacím a iOS platformě můžete do výuky tělesné výchovy vnést možnosti jako je okamžitá zpětná vazba na cviky, porovnání s profesionály, příklady z praxe. Žáci se mohou na obrazovce ihned vidět, porovnávat a neustále zlepšovat. Za pomocí technologie dokážete motivovat k výkonům i žáky, kteří o tělocvik nemají zájem a snaží se mu vyhýbat.

Jaroslava Divoká názorně ukáže, jak aplikace funguje a jaké jsou její možnosti. Velmi snadným a intuitivním způsobem můžete rozvrhnout žáky do skupin, zadat příklady a ty automatizovaně vyhodnotit. Aplikace nabízí možnosti jako je individuální úkol s nápovědami, skupinovou výuku či individuální úkol bez nápovědy. Učitel snadným a přehledným způsobem dokáže zpracovávat výsledky a dále s nimi pracovat. Používání vede k více personifikovanému přístupu k žákům a lepšímu i rychlejšímu osvojení si probírané látky.

Sketchometry - Dynamická geometrie pro dotyková zařízení. Jedinečná aplikace, která je i v českém jazyce, je zdarma ke stažení a byla vytvořena speciálně pro použití na dotykových zařízeních. Pro konstruování v geometrii nabízí aplikace velký výběr intuitivních gest, díky kterým dokážete aplikaci rychle a efektivně využívat. Například sestrojení těžiště trojúhelníku bude již sranda.

Jitka Rambousková ze Základní školy a mateřské školy Nýřany, ukazuje jakým způsobem motivuje a inspiruje kolegy při používání iPadu ve škole.

Jitka Rambousková ze Základní školy a mateřské školy Nýřany, ukazuje jakým způsobem motivuje a inspiruje kolegy při používání iPadu ve škole.

Katka Navarová Vás pozve na inspirativní procházku po její třídě předškoláků, kde využívají pro výuku Apple iPad.

Pavlína Loňková, představuje jak inspiruje žáky pomocí interaktivních knih.

Jarda Mašek z SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, ukáže jak efektivně využít iPad pro improvizovanou hodinu a zaujmout.

Jitka Matějková a Martin Hála ukáží, jak dva naprosto odlišní lidé mohou vytvořit inspirativní výuku.

Petr Mára představuje možnosti iOS a Apple School Manageru a jak jej využívat ve školství.

Jan Jílek a Petr Mára naživo demonstrují možnosti Apple aplikace Classroom, který umožňuje správu třídy a studentských iPadů. Jednoduše.

Společnost Unicorn Systems zavedla díky iPadu nový a flexibilní systém pro školení obchodních zástupců bank a pojišťoven.

Jeden z nejprogresivnějších učitelů Tomáš Kováč inspiruje. Na základní škole využívá iPady

Díky iPadu si mohou žáci lépe osahat prostředí školy